Monthly Archives: februari 2015

Energie-akkoord

Op weg naar een schone toekomst Nederland heeft een grote stap gezet naar een schone toekomst.Op 6 september 2013 sloten ruim veertig partijen, waaronder deoverheid, samen een Energieakkoord voor duurzame groei.De komende jaren gaan zij fors investeren in energiebesparing enhernieuwbare energieopwekking. Het Energieakkoord is daarom nietalleen goed voor het milieu, maar ook voor de Nederlandseeconomie:…
Read more

Gemeenten hebben moeite met energieakkoord

Gemeenten zien veel kansen in verduur¬≠zaming van het eigen vastgoed, energiebesparing bij huishoudens en in kleinschalige burger¬≠initiatieven. Tegelijk worstelen ze met hun eigen rol en de verdeling van de beperkte middelen om hun klimaatdoelstellingen te halen. Zo had de helft van alle gemeenten begin dit jaar nog geen goed zicht op wat het Energieakkoord nu…
Read more