Hoeveel is de besparing uitgedrukt in geld?

Hoeveel is de besparing uitgedrukt in geld?

Stel: we gaan uit van de situatie dat er sprake is van een gemiddeld huishouden (2,2 personen). Het gemiddelde stroomverbruik voor een dergelijk gezin is  3.500 Kwh per jaar aan stroom en 1600 m3 gas per jaar. De totale jaarlijkse kosten die met het verbruik van deze energie gemoeid is bedragen circa € 3.200 per jaar. Over een periode van 10 jaar zijn de totale kosten derhalve € 32.000)

Indien u zou investeren in een energieneutrale woning (uitgaande van bestaande bouw) wordt de CV-installatie vervangen door een thermische warmtepomp en wordt de woning voorzien van een PV-installatie (lees: zonnepanelen). De totale jaarlijkse kosten die met het verbruik van deze energie gemoeid is bedragen circa € 2.100 per jaar. Over een periode van 10 jaar zijn de totale kosten derhalve € 21.000)

Waarom is de energieneutrale situatie bijna een derde goedkoper?

De basisinvesteringen zullen in de energieneutrale situatie hoger dan in de traditionele situatie. Dat betekent dat u te maken gaat krijgen met een terugverdienperiode. Daar staat echter tegenover dat  in de energieneutrale situatie u uiteraard – afgezien het vastrecht stroom – geen energielasten meer verschuldigd bent. U begint derhalve direct met het terugverdienen van de basisinvesteringen! Als de installaties na 10 jaar afgeschreven zijn, maar de technische levensduur van de installaties 15 jaar zijn, nemen de voordelen in periode na 10 jaar dus alleen nog maar verder toe!

Dat is nog niet alles want na 12 jaar vervangen wij kosteloos de omvormer van de zonnepanelen en de thermische warmtepomp. De zonnepanelen zullen mettertijd wel enig rendementsverlies kennen maar gaan circa 25 jaar mee. Na circa 15 jaar zal echter in de conventionele situatie de CV-ketel aan vervanging toe zijn!

Wilt u meer weten over bovengenoemde besparingen? We komen het graag bij u toelichten!

Comments are closed.