Kost het investeren in energieneutrale oplossingen geld of levert het geld op?

Kost het investeren in energieneutrale oplossingen geld of levert het geld op?

Het beantwoorden van de vraag of het investeren in produkten van Durensa u uiteindelijk geld oplevert is helemaal afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden. Bij de beantwoording van de vraag of investeren in energiebesparende maatregelen voor u raadzaam is kijken wij specifiek naar uw situatie en zullen eerst onder meer de volgende vragen beantwoord moeten worden:

  • Betreft het een nog te bouwen pand of is er sprake van een al bestaand pand?
  • Wat is het stroom- en gasverbruik van uw huishouden of bedrijf?
  • Wat is de grootte van het dak?
  • Hoe is de ligging van het dak ten opzichte van het zuiden?
  • Is er sprake van slagschaduw?

Uiteraard hoeft u deze vragen niet zelf te beantwoorden. Wij komen vrijblijvend bij u langs om samen met u deze vragen te beantwoorden en berekening daarna voor u kosteloos te maken.

Waarom? Omdat wij het belangrijk vinden dat u een weloverwogen en reƫele keuze maakt!

Is het energieneutraal maken van uw pand een rendabele investering?

In januari 2012 waren de energiekosten bijna 120 procent hoger dan vijftien jaar daarvoor. De consumentenprijsindex (CPI) nam tussen januari 1997 en januari 2012 met 35 procent toe.

Prijsontwikkeling energie en CPI

Naar verwachting zullen de energielasten ook in de toekomst blijven stijgen. De totale energielasten zijn niet alleen afhankelijk van de kosten van gas, stroom en water zelf, maar ook van de zogenaamde vastrechten, die een grote invloed hebben op de energieprijs.

Weliswaar vergt de aanschaf van energiebesparende maatregelen zoals zonnepanelen en IR-verwarming een investering, maar daarna begint u direct met het besparen op uw energierekening. De ervaring leert dat met de terugverdientijd een periode van circa 5 tot 10 jaar gemoeid is. En naast het beparen van kosten draagt u ook bij aan een betere leefwereld voor deze en toekomstige generaties!

Comments are closed.