Energie-akkoord

Op weg naar een schone toekomst
Nederland heeft een grote stap gezet naar een schone toekomst.Op 6 september 2013 sloten ruim veertig partijen, waaronder deoverheid, samen een Energieakkoord voor duurzame groei.De komende jaren gaan zij fors investeren in energiebesparing enhernieuwbare energieopwekking. Het Energieakkoord is daarom nietalleen goed voor het milieu, maar ook voor de Nederlandseeconomie: het levert tienduizenden nieuwe banen op, verbetert het
concurrentievermogen van de industrie en vergroot de export.

Betrouwbaar en betaalbaar
Onze energie moet betrouwbaar en betaalbaar blijven. Daarommaken we meer ruimte voor schone, hernieuwbare energie.Dat is energie die opgewekt is uit bijvoorbeeld zonlicht, wind of water– bronnen waar we steeds opnieuw uit kunnen putten.Een belangrijk voordeel van schone energie is dat we daarmee deuitstoot van CO2 (broeikasgas) en andere vervuilende stoffen drastisch verminderen. Daarmee leveren we – als klein land – onze bijdrage aan het oplossen van klimaatproblemen. We dragen eraanbij dat ook onze kinderen en kleinkinderen in gezondheid en
welvaart op aarde kunnen leven.Stappen
De komende jaren nemen we belangrijke stappen in de‘vergroening’ van onze energievoorziening. Het wordt
bijvoorbeeld financieel en praktisch aantrekkelijk voor burgersom te investeren in energiebesparende aatregelen, zoals muurisolatie of dubbel glas. Ook meedoen aan coöperatieveinitiatieven voor duurzame energieopwekking, bijvoorbeeldzonnepanelen of windmolens, levert financieel voordeel op.
Woningcorporaties gaan ervoor zorgen dat hun huizenenergiezuiniger worden. Industriële bedrijven gaan investeren inenergie-efficiëntere productieprocessen, bijvoorbeeld doorhergebruik van warmte. Bedrijven die goederen of mensenvervoeren, gaan steeds verder overschakelen op schone energie.

Comments are closed.